Formularze

Dokumenty do pobrania


W tym dziale znajdą Państwo dokumenty związane z działalnością Spółdzielni pogrupowane w odpowiednie kategorie.
Klikając w nazwę kategorii rozwijamy listę z udostępnionymi dokumentami.


DataOpisPobierz
2020Zawiadomienie o Walnym Zgromadzeniu
2020Opinia Związku Rewizyjnego
2020Projekty Uchwał
2020Uchwały Rady Nadzorczej
2020Sprawozdanie z działalności Zarządu za 2019 r.
2020Sprawozdanie finansowe za 2019 r.
2020Sprawozdanie biegłego rewidenta
2020List polustracyjny z lustracji za 2018 r.
2020Sprawozdanie Rady Nadzorczej wraz ze Sprawozdaniem Komisji Technicznej i Komisji Rewizyjnej
2020Założenia do planu rzeczowo-finansowego na 2021 r.
2020Pełnomocnictwo do głosowania na Walnym Zgromadzeniu
W związku z ochroną danych osobowych, z listą kandydatów w wyborach do Rady Nadzorczej można zapoznać się w sekretariacie Spółdzielni.
2020Opinia prawna ws. złożonych przez członków wniosków do porządku obrad WZ
DataOpisPobierz
7-8 czerwca 2014 r.Protokół z Walnego Zgromadzenia
DataOpisPobierz
2015Protokół Rady Nadzorczej nr 1/2015
2015Protokół Rady Nadzorczej nr 2/2015
2015Protokół Rady Nadzorczej nr 3/2015
2015Protokół Rady Nadzorczej nr 4/2015
2015Protokół Rady Nadzorczej nr 5/2015
2015Protokół Rady Nadzorczej nr 6/2015
2015Protokół Rady Nadzorczej nr 7/2015
2015Protokół Rady Nadzorczej nr 8/2015
2015Protokół Rady Nadzorczej nr 9/2015
2015Protokół Rady Nadzorczej nr 10/2015
2015Protokół Rady Nadzorczej nr 11/2015
2015Protokół Rady Nadzorczej nr 12/2015
2015Protokół Rady Nadzorczej nr 13/2015
DataOpisPobierz
29 maja 2015 r.Protokół z Walnego Zgromadzenia
DataOpisPobierzZałączniki
29 maja 2015 r. Uchwała nr 1/2015
29 maja 2015 r. Uchwała nr 2/2015Załącznik do Uchwały nr 2/2015
29 maja 2015 r. Uchwała nr 3/2015Załącznik do Uchwały nr 3/2015
29 maja 2015 r.Uchwała nr 4/2015
29 maja 2015 r. Uchwała nr 5/2015
29 maja 2015 r. Uchwała nr 6/2015
29 maja 2015 r. Uchwała nr 7/2015Załącznik do Uchwały nr 7/2015
29 maja 2015 r. Uchwała nr 8/2015Załącznik do uchwały nr 8/2015
29 maja 2015 r. Uchwała nr 9/2015
29 maja 2015 r. Uchwała nr 10/2015Załącznik do Uchwały nr 10/2015
29 maja 2015 r. Uchwała nr 11/2015
29 maja 2015 r. Uchwała nr 12/2015
29 maja 2015 r. Uchwała nr 13/2015
DataOpisPobierz
2016Protokół Rady Nadzorczej nr 1/2016
2016Protokół Rady Nadzorczej nr 2/2016
2016Protokół Rady Nadzorczej nr 3/2016
2016Protokół Rady Nadzorczej nr 4/2016
2016Protokół Rady Nadzorczej nr 5/2016
2016Protokół Rady Nadzorczej nr 6/2016
2016Protokół Rady Nadzorczej nr 7/2016
2016Protokół Rady Nadzorczej nr 8/2016
2016Protokół Rady Nadzorczej nr 9/2016
2016Protokół Rady Nadzorczej nr 11/2016
DataOpisPobierzZałączniki
2016Załącznik do Uchwały nr 1/2016Załącznik do uchwały nr 1/2016
2016Uchwała Rady Nadzorczej nr 2/2016
2016Uchwała Rady Nadzorczej nr 3/2016
2016Uchwała Rady Nadzorczej nr 4/2016
2016Uchwała Rady Nadzorczej nr 5/2016
2016Uchwała Rady Nadzorczej nr 6/2016
2016Uchwała Rady Nadzorczej nr 7/2016
2016Uchwała Rady Nadzorczej nr 8/2016
2016Uchwała Rady Nadzorczej nr 9/2016
2016Uchwała Rady Nadzorczej nr 10/2016
2016Uchwała Rady Nadzorczej nr 11/2016
2016Uchwała Rady Nadzorczej nr 12/2016Załącznik do Uchwały nr 12/2016
2016Uchwała Rady Nadzorczej nr 13/2016
2016Uchwała Rady Nadzorczej nr 14/2016
2016Uchwała Rady Nadzorczej nr 15/2016Załącznik nr 1 do Uchwały nr 15/2016Załącznik nr 2 do Uchwały nr 15/2016Załącznik nr 3 do Uchwały nr 15/2016
2016Uchwała Rady Nadzorczej nr 16/2016Załącznik do Uchwały nr 16/2016
2016Uchwała Rady Nadzorczej nr 17/2016Załącznik do Uchwały nr 17/2016
2016Uchwała Rady Nadzorczej nr 18/2016Załącznik do Uchwały nr 18/2016
2016Uchwała Rady Nadzorczej nr 19/2016Załącznik do Uchwały nr 19/2016
2016Uchwała Rady Nadzorczej nr 20/2016
2016Uchwała Rady Nadzorczej nr 21/2016
2016Uchwała Rady Nadzorczej nr 22/2016
2016Uchwała Rady Nadzorczej nr 23/2016
2016Uchwała Rady Nadzorczej nr 24/2016
2016Uchwała Rady Nadzorczej nr 25/2016
2016Uchwała Rady Nadzorczej nr 26/2016
2016Uchwała Rady Nadzorczej nr 29/2016Załącznik do Uchwały nr 29/2016
2016Uchwała Rady Nadzorczej nr 32/2016Załącznik do Uchwały nr 32/2016
2016Uchwała Rady Nadzorczej nr 33/2016Załącznik do Uchwały nr 33/2016
2016Uchwała Rady Nadzorczej nr 34/2016Załącznik nr 1 do Uchwały nr 34/2016Załącznik nr 2 do Uchwały nr 34/2016
2016Uchwała Rady Nadzorczej nr 35/2016
2016Uchwała Rady Nadzorczej nr 36/2016
2016Uchwała Rady Nadzorczej nr 37/2016Załącznik nr 1 do Uchwały nr 37/2016
2016Uchwała Rady Nadzorczej nr 38/2016Załącznik do Uchwały nr 38/2016
2016Uchwała Rady Nadzorczej nr 39/2016Załącznik do Uchwały nr 39/2016
2016Uchwała Rady Nadzorczej nr 40/2016
2016Uchwała Rady Nadzorczej nr 41/2016
DataOpisPobierz
20 maja 2016 r.Protokół z Walnego Zgromadzenia
DataOpisPobierzZałączniki
20 maja 2016 r.Uchwała nr 1/2016Załącznik do Uchwały nr 1/2016 cz. IZałącznik do uchwały nr 1/2016 cz. II
20 maja 2016 r. Uchwała nr 2/2016Załącznik do Uchwały nr 2/2016
20 maja 2016 r.Uchwała nr 3/2016
20 maja 2016 r. Uchwala nr 4/2016Załącznik do Uchwały nr 4/2016
20 maja 2016 r. Uchwała nr 5/2016
20 maja 2016 r. Uchwała nr 6/2016
20 maja 2016 r.Uchwała nr 7/2016Załącznik do Uchwały nr 7/2016 cz. IZałącznik do Uchwały nr 7/2016 cz. II
20 maja 2016 r. Uchwała nr 8/2016Załącznik do Uchwały nr 8/2016
20 maja 2016 r. Uchwała nr 9/2016
20 maja 2016 r. Uchwała nr 10/2016Załącznik do Uchwały nr 10/2016
20 maja 2016 r. Uchwała nr 11/2016Załącznik do Uchwały nr 11/2016
20 maja 2016 r. Uchwała nr 12/2016
20 maja 2016 r. Uchwała nr 13/2016
DataOpisPobierzZałączniki
2017Protokół Rady Nadzorczej nr 1/2017
2017Protokół Rady Nadzorczej nr 2/2017
2017Protokół Rady Nadzorczej nr 3/2017
2017Protokół Rady Nadzorczej nr 4/2017
2017Protokół Rady Nadzorczej nr 5/2017
2017Protokół Rady Nadzorczej nr 6/2017
2017Protokół Rady Nadzorczej nr 7/2017
2017Protokół Rady Nadzorczej nr 8/2017
2017Protokół Rady Nadzorczej nr 9/2017
2017Protokół Rady Nadzorczej nr 10/2017
2017Protokół Rady Nadzorczej nr 11/2017
DataOpisPobierzZałączniki
2017Uchwała Rady Nadzorczej nr 1/2017Załącznik do uchwały nr 1/2017
2017Uchwała Rady Nadzorczej nr 2/2017
2017Uchwała Rady Nadzorczej nr 3/2017
2017Uchwała Rady Nadzorczej nr 4/2017
2017Uchwała Rady Nadzorczej nr 5/2017Załącznik do Uchwały RN nr 5/2017
2017Uchwała Rady Nadzorczej nr 6/2017
2017Uchwała Rady Nadzorczej nr 7/2017Załącznik do Uchwały nr 7/2017
2017Uchwała Rady Nadzorczej nr 8/2017Załącznik do Uchwały nr 8/2017
2017Uchwała Rady Nadzorczej nr 9/2017Załącznik nr.1 do Uchwały nr 9/2017 Załącznik nr.2 do Uchwały nr 9/2017
2017Uchwała Rady Nadzorczej nr 10/2017Załącznik do Uchwały nr 10/2017
2017Uchwała Rady Nadzorczej nr 11/2017Załącznik do Uchwały nr 11/2017
2017Uchwała Rady Nadzorczej nr 12/2017Załącznik do Uchwały nr 12/2017
2017Uchwała Rady Nadzorczej nr 13/2017Załącznik do Uchwały nr 13/2017
2017Uchwała Rady Nadzorczej nr 14/2017 Załącznik do Uchwały nr 14/2017
2017Uchwała Rady Nadzorczej nr 15/2017
2017Uchwała Rady Nadzorczej nr 16/2017
2017Uchwała Rady Nadzorczej nr 17/2017
2017Uchwała Rady Nadzorczej nr 18/2017
2017Uchwała Rady Nadzorczej nr 19/2017
2017Uchwała Rady Nadzorczej nr 22/2017Załącznik do uchwały nr 22
2017Uchwała Rady Nadzorczej nr 23/2017Załącznik do uchwały nr 23
2017Uchwała Rady Nadzorczej nr 24/2017Załącznik do uchwały nr 24
2017Uchwała Rady Nadzorczej nr 25/2017
2017Uchwała Rady Nadzorczej nr 26/2017
2017Uchwała Rady Nadzorczej nr 27/2017
2017Uchwała Rady Nadzorczej nr 28/2017
2017Uchwała Rady Nadzorczej nr 29/2017
2017Uchwała Rady Nadzorczej nr 30/2017
2017Uchwała Rady Nadzorczej nr 31/2017
2017Uchwała Rady Nadzorczej nr 32/2017
2017Uchwała Rady Nadzorczej nr 33/2017
2017Uchwała Rady Nadzorczej nr 34/2017Załącznik do uchwały nr 34
2017Uchwała Rady Nadzorczej nr 35/2017
2017Uchwała Rady Nadzorczej nr 36/2017
2017Uchwała Rady Nadzorczej nr 37/2017
2017Uchwała Rady Nadzorczej nr 38/2017
2017Uchwała Rady Nadzorczej nr 39/2017Załącznik do uchwały nr 39
2017Uchwała Rady Nadzorczej nr 40/2017Załącznik do uchwały nr 40
2017Uchwała Rady Nadzorczej nr 41/2017Załącznik do uchwały nr 41
2017Uchwała Rady Nadzorczej nr 43/2017
2017Uchwała Rady Nadzorczej nr 44/2017
2017Uchwała Rady Nadzorczej nr 46/2017
2017Uchwała Rady Nadzorczej nr 47/2017
DataOpisPobierz
9 i 10 czerwca 2017 r.Protokół z Walnego Zgromadzenia
22 września 2017 r.Protokół z Walnego Zgromadzenia
DataOpisPobierzZałączniki
09 czerwca 2017 r.Uchwała nr 1/2017Załącznik do uchwały nr 1 2017
09 czerwca 2017 r.Uchwała nr 2/2017Załącznik do uchwały nr 2 2017
09 czerwca 2017 r.Uchwała nr 3/2017
09 czerwca 2017 r.Uchwała nr 4/2017Załącznik do uchwały nr 4 2017
09 czerwca 2017 r.Uchwała nr 5/2017Załącznik do uchwały nr 5 2017
09 czerwca 2017 r.Uchwała nr 6/2017
09 czerwca 2017 r.Uchwała nr 7/2017
09 czerwca 2017 r.Uchwała nr 8/2017Załącznik do uchwały nr 8 2017
09 czerwca 2017 r.Uchwała nr 9/2017Załącznik nr 1 do uchwały nr 9 2017Załącznik nr 2 do uchwały nr 9 2017
09 czerwca 2017 r.Uchwała nr 10/2017Załącznik nr 1 do do uchwały nr 10 2017Załącznik nr 2 do do uchwały nr 10 2017
09 czerwca 2017 r.Uchwała nr 11/2017Załącznik do uchwały nr 11 2017
09 czerwca 2017 r.Uchwała nr 12/2017Załącznik do uchwały nr 12 2017
09 czerwca 2017 r.Uchwała nr 13/2017
09 czerwca 2017 r.Uchwała nr 14/2017Załącznik do uchwały nr 14 2017
09 czerwca 2017 r.Uchwała nr 15/2017Załącznik do uchwały nr 15 2017
10 czerwca 2017 r.Uchwała nr 16/2017Załącznik do uchwały nr 16 2017
10 czerwca 2017 r.Uchwała nr 17/2017
10 czerwca 2017 r.Uchwała w sprawie wyboru członków Rady Nadzorczej na kadencję 2017 -2020
22 września 2017 r.Uchwała nr 1/2017
22 września 2017 r.Uchwała nr 2/2017
DataOpisPobierzZałączniki
2018Uchwała Rady Nadzorczej nr 1/2018
2018Uchwała Rady Nadzorczej nr 2/2018
2018Uchwała Rady Nadzorczej nr 3/2018
2018Uchwała Rady Nadzorczej nr 4/2018Załącznik do uchwały nr 4
2018Uchwała Rady Nadzorczej nr 5/2018
2018Uchwała Rady Nadzorczej nr 6/2018
2018Uchwała Rady Nadzorczej nr 7/2018Załącznik do uchwały nr 7
2018Uchwała Rady Nadzorczej nr 8/2018
2018Uchwała Rady Nadzorczej nr 9/2018Załącznik do uchwały nr 9
2018Uchwała Rady Nadzorczej nr 10/2018Załącznik do uchwały nr 10
2018Uchwała Rady Nadzorczej nr 11/2018
2018Uchwała Rady Nadzorczej nr 12/2018
2018Uchwała Rady Nadzorczej nr 13/2018Załącznik do uchwały nr 13
2018Uchwała Rady Nadzorczej nr 14/2018
2018Uchwała Rady Nadzorczej nr 15/2018
2018Uchwała Rady Nadzorczej nr 16/2018
2018Uchwała Rady Nadzorczej nr 17/2018
2018Uchwała Rady Nadzorczej nr 20/2018Załącznik do uchwały nr 20
2018Uchwała Rady Nadzorczej nr 21/2018Załącznik do uchwały nr 21
2018Uchwała Rady Nadzorczej nr 22/2018Załącznik do uchwały nr 22
2018Uchwała Rady Nadzorczej nr 23/2018
2018Uchwała Rady Nadzorczej nr 24/2018Załącznik do uchwały nr 24
2018Uchwała Rady Nadzorczej nr 25/2018
2018Uchwała Rady Nadzorczej nr 26/2018
2018Uchwała Rady Nadzorczej nr 27/2018
2018Uchwała Rady Nadzorczej nr 28/2018
2018Uchwała Rady Nadzorczej nr 29/2018
2018Uchwała Rady Nadzorczej nr 30/2018
2018Uchwała Rady Nadzorczej nr 31/2018Załącznik do uchwały nr 31
2018Uchwała Rady Nadzorczej nr 34/2018
2018Uchwała Rady Nadzorczej nr 35/2018
2018Uchwała Rady Nadzorczej nr 36/2018
2018Uchwała Rady Nadzorczej nr 37/2018
2018Uchwała Rady Nadzorczej nr 38/2018
2018Uchwała Rady Nadzorczej nr 39/2018
2018Uchwała Rady Nadzorczej nr 40/2018Załącznik do uchwały nr 40
2018Uchwała Rady Nadzorczej nr 41/2018
DataOpisPobierz
2018Protokół Rady Nadzorczej nr 1/2018
2018Protokół Rady Nadzorczej nr 2/2018
2018Protokół Rady Nadzorczej nr 3/2018
2018Protokół Rady Nadzorczej nr 4/2018
2018Protokół Rady Nadzorczej nr 5/2018
2018Protokół Rady Nadzorczej nr 6/2018
2018Protokół Rady Nadzorczej nr 7/2018
2018Protokół Rady Nadzorczej nr 8/2018
2018Protokół Rady Nadzorczej nr 9/2018
2018Protokół Rady Nadzorczej nr 10/2018
2018Protokół Rady Nadzorczej nr 11/2018
2018Protokół Rady Nadzorczej nr 12/2018
DataOpisPobierzZałączniki
08 czerwca 2018 r.Uchwała nr 1/2018Załącznik do uchwały nr 1/2018
08 czerwca 2018 r.Uchwała nr 2/2018Załącznik do uchwały nr 2/2018
08 czerwca 2018 r.Uchwała nr 3/2018
08 czerwca 2018 r.Uchwała nr 4/2018Załącznik do uchwały nr 4/2018
08 czerwca 2018 r.Uchwała nr 5/2018
08 czerwca 2018 r.Uchwała nr 6/2018
08 czerwca 2018 r.Uchwała nr 7/2018
08 czerwca 2018 r.Uchwała nr 8/2018Załącznik do uchwały nr 8/2018
08 czerwca 2018 r.Uchwała nr 9/2018
08 czerwca 2018 r.Uchwała nr 10/2018
08 czerwca 2018 r.Uchwała nr 11/2018
08 czerwca 2018 r.Uchwała nr 12/2018
08 czerwca 2018 r.Uchwała nr 13/2018
08 czerwca 2018 r.Uchwała nr 14/2018
08 czerwca 2018 r.Uchwała nr 15/2018
08 czerwca 2018 r.Uchwała nr 16/2018
07 września 2018 rUchwała nr 1/2018
07 września 2018 rUchwała nr 2/2018
07 września 2018 rUchwała nr 3/2018
07 września 2018 rUchwała nr 4/2018
07 września 2018 rUchwała nr 5/2018
07 września 2018 rUchwała nr 6/2018
07 września 2018 rUchwała nr 7/2018
07 września 2018 rUchwała nr 8/2018
07 września 2018 rUchwała nr 9/2018
07 września 2018 rUchwała w sprawie wyboru członka do RN
DataOpisPobierz
8 czerwca 2018 r.Protokół z Walnego Zgromadzenia
7 września 2018 r.Protokół z Walnego Zgromadzenia
DataOpisPobierzZałączniki
2019Uchwała Rady Nadzorczej nr 1/2019
2019Uchwała Rady Nadzorczej nr 2/2019Załącznik do uchwały nr 2
2019Uchwała Rady Nadzorczej nr 3/2019
2019Uchwała Rady Nadzorczej nr 4/2019Załącznik do uchwały nr 4
2019Uchwała Rady Nadzorczej nr 5/2019Załącznik do uchwały nr 5
2019Uchwała Rady Nadzorczej nr 6/2019Załącznik do uchwały nr 6
2019Uchwała Rady Nadzorczej nr 7/2019Załącznik do uchwały nr 7
2019Uchwała Rady Nadzorczej nr 8/2019
2019Uchwała Rady Nadzorczej nr 9/2019Załącznik do uchwały nr 9
2019Uchwała Rady Nadzorczej nr 10/2019Załącznik do uchwały nr 10
2019Uchwała Rady Nadzorczej nr 11/2019Załącznik do uchwały nr 11
2019Uchwała Rady Nadzorczej nr 12/2019Załącznik do uchwały nr 12
2019Uchwała Rady Nadzorczej nr 13/2019
2019Uchwała Rady Nadzorczej nr 14/2019
2019Uchwała Rady Nadzorczej nr 15/2019
2019Uchwała Rady Nadzorczej nr 16/2019
2019Uchwała Rady Nadzorczej nr 17/2019
2019Uchwała Rady Nadzorczej nr 18/2019
2019Uchwała Rady Nadzorczej nr 19/2019
2019Uchwała Rady Nadzorczej nr 20/2019Załącznik do uchwały nr 20
2019Uchwała Rady Nadzorczej nr 21/2019Załącznik do uchwały nr 21
2019Uchwała Rady Nadzorczej nr 22/2019Załącznik do uchwały nr 22
2019Uchwała Rady Nadzorczej nr 23/2019
2019Uchwała Rady Nadzorczej nr 24/2019
2019Uchwała Rady Nadzorczej nr 25/2019
2019Uchwała Rady Nadzorczej nr 26/2019Załącznik do uchwały nr 26
2019Uchwała Rady Nadzorczej nr 27/2019Załącznik do uchwały nr 27
2019Uchwała Rady Nadzorczej nr 28/2019Załącznik do uchwały nr 28
2019Uchwała Rady Nadzorczej nr 29/2019
2019Uchwała Rady Nadzorczej nr 32/2019
2019Uchwała Rady Nadzorczej nr 35/2019Załącznik do uchwały nr 35
2019Uchwała Rady Nadzorczej nr 36/2019Załącznik do uchwały nr 36
2019Uchwała Rady Nadzorczej nr 37/2019Załącznik do uchwały nr 37
DataOpisPobierz
2019Protokół Rady Nadzorczej nr 1/2019
2019Protokół Rady Nadzorczej nr 2/2019
2019Protokół Rady Nadzorczej nr 3/2019
2019Protokół Rady Nadzorczej nr 4/2019
2019Protokół Rady Nadzorczej nr 5/2019
2019Protokół Rady Nadzorczej nr 6/2019
2019Protokół Rady Nadzorczej nr 7/2019
2019Protokół Rady Nadzorczej nr 8/2019
2019Protokół Rady Nadzorczej nr 9/2019
2019Protokół Rady Nadzorczej nr 10/2019
2019Protokół Rady Nadzorczej nr 11/2019
DataOpisPobierzZałączniki
24 maja 2019 rUchwała nr 1/2019Załącznik do uchwały nr 1
24 maja 2019 rUchwała nr 2/2019Załącznik do uchwały nr 2
24 maja 2019 rUchwała nr 3/2019
24 maja 2019 rUchwała nr 4/2019Załącznik do uchwały nr 4
24 maja 2019 rUchwała nr 5/2019
24 maja 2019 rUchwała nr 6/2019
24 maja 2019 rUchwała nr 7/2019Załącznik do uchwały nr 7
24 maja 2019 rUchwała nr 8/2019Załącznik do uchwały nr 8
24 maja 2019 rUchwała nr 9/2019
24 maja 2019 rUchwała nr 10/2019
25 maja 2019 rUchwała nr 11/2019
25 maja 2019 rUchwała nr 12/2019
25 maja 2019 rUchwała nr 13/2019
25 maja 2019 rUchwała nr 14/2019
25 maja 2019 rUchwała nr 15/2019
25 maja 2019 rUchwała nr 16/2019
25 maja 2019 rUchwała nr 17/2019
25 maja 2019 rUchwała nr 18/2019
25 maja 2019 rUchwała nr 19/2019
25 maja 2019 rUchwała nr 20/2019
DataOpisPobierz
24-25 maja 2019 r.Protokół z Walnego Zgromadzenia
DataOpisPobierz
2020Protokół Rady Nadzorczej nr 1/2020
2020Protokół Rady Nadzorczej Nr 2/2020
2020Protokół Rady Nadzorczej Nr 3/2020
2020Protokół Rady Nadzorczej Nr 4/2020
2020Protokół Rady Nadzorczej Nr 5/2020
2020Protokół Rady Nadzorczej Nr 6/2020
2020Protokół Rady Nadzorczej Nr 7/2020
2020Protokół Rady Nadzorczej Nr 8/2020
2020Protokół Rady Nadzorczej Nr 9/2020
2020Protokół Rady Nadzorczej Nr 10/2020
2020Protokół Rady Nadzorczej Nr 11/2020
DataOpisPobierzZałączniki
2020Uchwała Rady Nadzorczej nr 1/2020Załącznik do uchwały nr 1
2020Uchwała Rady Nadzorczej nr 2/2020
2020Uchwała Rady Nadzorczej nr 3/2020
2020Uchwała Rady Nadzorczej nr 4/2020
2020Uchwała Rady Nadzorczej nr 5/2020
2020Uchwała Rady Nadzorczej nr 6/2020
2020Uchwała Rady Nadzorczej nr 7/2020
2020Uchwała Rady Nadzorczej nr 8/2020Załącznik nr 1 do uchwały nr 8Załącznik nr 2 do uchwały nr 8Załącznik nr 3 do uchwały nr 8
2020Uchwała Rady Nadzorczej nr 9/2020Załącznik do uchwały nr 9
2020Uchwała Rady Nadzorczej nr 10/2020Załącznik do uchwały nr 10
2020Uchwała Rady Nadzorczej Nr 13/2020Załącznik do uchwały nr 13
2020Uchwała Rady Nadzorczej Nr 14/2020Załącznik do uchwały nr 14
2020Uchwała Rady Nadzorczej Nr 15/2020
2020Uchwała Rady Nadzorczej Nr 16/2020
2020Uchwała Rady Nadzorczej Nr 17/2020
2020Uchwała Rady Nadzorczej Nr 18/2020Załącznik do uchwały nr 18
2020Uchwała Rady Nadzorczej Nr 19/2020Załącznik do uchwały nr 19
2020Uchwała Rady Nadzorczej Nr 20/2020Załącznik do uchwały nr 20
2020Uchwała Rady Nadzorczej Nr 21/2020Załącznik do uchwały nr 21
2020Uchwała Rady Nadzorczej Nr 22/2020Załącznik do uchwały nr 22
2020Uchwała Rady Nadzorczej Nr 23/2020Załącznik do uchwały nr 23
2020Uchwała Rady Nadzorczej Nr 24/2020
2020Uchwała Rady Nadzorczej Nr 25/2020
2020Uchwała Rady Nadzorczej Nr 26/2020Załącznik do uchwały nr 26
2020Uchwała Rady Nadzorczej Nr 27/2020
2020Uchwała Rady Nadzorczej Nr 30/2020
2020Uchwała Rady Nadzorczej Nr 31/2020
2020Uchwała Rady Nadzorczej Nr 32/2020
2020Uchwała Rady Nadzorczej Nr 33/2020
2020Uchwała Rady Nadzorczej Nr 34/2020
2020Uchwała Rady Nadzorczej Nr 35/2020
2020Uchwała Rady Nadzorczej Nr 36/2020
2020Uchwała Rady Nadzorczej Nr 37/2020
2020Uchwała Rady Nadzorczej Nr 38/2020Załącznik do uchwały nr 38
2020Uchwała Rady Nadzorczej Nr 39/2020
DataOpisPobierz
11 września 2020 r.Protokół Walnego Zgromadzenia z I części z dnia 11.09.2020 r.
12 września 2020 r.Protokół Walnego Zgromadzenia z II części z dnia 12.09.2020 r.
18 września 2020 r.Protokół Walnego Zgromadzenia z III części z dnia 18.09.2020 r.
19 września 2020 r.Protokół Walnego Zgromadzenia z IV części z dnia 19.09.2020 r.
11,12,18,19 września 2020 r.Protokół zbiorczy z posiedzeń Walnego Zgromadzenia w dniach 11,12,18,19 września 2020 r.
DataOpisPobierzZałączniki
11 września 2020 r.Uchwała Nr 1/2020 Część IZałącznik do uchwały nr 1/2020
11 września 2020Uchwała Nr 2/2020 Część IZałącznik do uchwały nr 2/2020
11 września 2020 r.Uchwała Nr 3/2020 Część I
11 września 2020 r.Uchwała Nr 4/2020 Część IZałącznik do uchwały nr 4/2020
11 września 2020 r.Uchwała Nr 5/2020 Część I
11 września 2020 r.Uchwała Nr 6/2020 Część I
11 września 2020 r.Uchwała Nr 7/2020 Część IZałącznik do uchwały nr 7/2020
11 września 2020 r.Uchwała Nr 8/2020 Część IZałącznik do uchwały nr 8/2020
11 września 2020 r.Uchwała Nr 9/2020 Część I
11 września 2020 r.Uchwała Nr 10/2020 Część I
11 września 2020 r.Uchwała Nr 11/2020 Część I
11 września 2020 r.Uchwała Nr 12/2020 Część I
11 września 2020 r.Uchwała Nr 13/2020 Część I
11 września 2020 r.Uchwała Nr 14/2020 Część I
11 września 2020 r.Uchwała Nr 15/2020 Część I
11 września 2020 r.Uchwała Nr 16/2020 Część I
DataOpisPobierzZałączniki
12 września 2020 r.Uchwała Nr 1/2020 Część IIZałącznik do uchwały nr 1/2020
12 września 2020 r.Uchwała Nr 2/2020 Część IIZałącznik do uchwały nr 2/2020
12 września 2020 r.Uchwała Nr 3/2020 Część II
12 września 2020 r.Uchwała Nr 4/2020 Część IIZałącznik do uchwały nr 4/2020
12 września 2020 r.Uchwała Nr 5/2020 Część II
12 września 2020 r.Uchwała Nr 6/2020 Część II
12 września 2020 r.Uchwała Nr 7/2020 Część IIZałącznik do uchwały nr 7/2020
12 września 2020 r.Uchwała Nr 8/2020 Część IIZałącznik do uchwały nr 8/2020
12 września 2020 r.Uchwała Nr 9/2020 Część II
12 września 2020 r.Uchwała Nr 10/2020 Część II
12 września 2020 r.Uchwała Nr 11/2020 Część II
12 września 2020 r.Uchwała Nr 12/2020 Część II
12 września 2020 r.Uchwała Nr 13/2020 Część II
12 września 2020 r.Uchwała Nr 14/2020 Część II
12 września 2020 r.Uchwała Nr 15/2020 Część II
DataOpisPobierzZałączniki
18 września 2020 r.Uchwała Nr 1/2020 Część IIIZałącznik do uchwały nr 1/2020
18 września 2020 r.Uchwała Nr 2/2020 Część IIIZałącznik do uchwały nr 2/2020
18 września 2020 r.Uchwała Nr 3/2020 Część III
18 września 2020 r.Uchwała Nr 4/2020 Część IIIZałącznik do uchwały nr 4/2020
18 września 2020 r.Uchwała Nr 5/2020 Część III
18 września 2020 r.Uchwała Nr 6/2020 Część III
18 września 2020 r.Uchwała Nr 7/2020 Część IIIZałącznik do uchwały nr 7/2020
18 września 2020 r.Uchwała Nr 8/2020 Część IIIZałącznik do uchwały nr 8/2020
18 września 2020 r.Uchwała Nr 9/2020 Część III
18 września 2020 r.Uchwała Nr 10/2020 Część III
18 września 2020 r.Uchwała Nr 11/2020 Część III
18 września 2020 r.Uchwała Nr 12/2020 Część III
18 września 2020 r.Uchwała Nr 13/2020 Część III
18 września 2020 r.Uchwała Nr 14/2020 Część III
18 września 2020 r.Uchwała Nr 15/2020 Część III
DataOpisPobierzZałączniki
19 września 2020 r.Uchwała Nr 1/2020 Część IVZałącznik do uchwały nr 1/2020
19 września 2020 r.Uchwała Nr 2/2020 Część IVZałącznik do uchwały nr 2/2020
19 września 2020 r.Uchwała Nr 3/2020 Część IV
19 września 2020 r.Uchwała Nr 4/2020 Część IVZałącznik do uchwały nr 4/2020
19 września 2020 r.Uchwała Nr 5/2020 Część IV
19 września 2020 r.Uchwała Nr 6/2020 Część IV
19 września 2020 r.Uchwała Nr 7/2020 Część IVZałącznik do uchwały nr 7/2020
19 września 2020 r.Uchwała Nr 8/2020 Część IVZałącznik do uchwały nr 8/2020
19 września 2020 r.Uchwała Nr 9/2020 Część IV
19 września 2020 r.Uchwała Nr 10/2020 Część IV
19 września 2020 r.Uchwała Nr 11/2020 Część IV
19 września 2020 r.Uchwała Nr 12/2020 Część IV
19 września 2020 r.Uchwała Nr 13/2020 Część IV
19 września 2020 r.Uchwała Nr 14/2020 Część IV
19 września 2020 r.Uchwała Nr 15/2020 Część IV
DataOpisPobierz
2021Protokół Rady Nadzorczej Nr 1/2021
2021Protokół Rady Nadzorczej Nr 2/2021
2021Protokół Rady Nadzorczej Nr 3/2021
2021Protokół Rady Nadzorczej Nr 4/2021
DataOpisPobierzZałączniki
2021Uchwała Rady Nadzorczej Nr 1/2021Załącznik do uchwały nr 1
2021Uchwała Rady Nadzorczej Nr 2/2021Załącznik do uchwały nr 2
2021Uchwała Rady Nadzorczej Nr 3/2021Załącznik do uchwały nr 3
2021Uchwała Rady Nadzorczej Nr 4/2021Załącznik do uchwały nr 4
2021Uchwała Rady Nadzorczej Nr 5/2021Załącznik do uchwały nr 5
2021Uchwała Rady Nadzorczej Nr 7/2021Załącznik do uchwały nr 7
2021Uchwała Rady Nadzorczej Nr 8/2021Załącznik do uchwały nr 8
2021Uchwała Rady Nadzorczej Nr 9/2021Załącznik do uchwały nr 9
2021Uchwała Rady Nadzorczej Nr 10/2021Załącznik nr 1 do uchwały nr 10Załącznik nr 2 do uchwały nr 10Załącznik nr 3 do uchwały nr 10
2021Uchwała Rady Nadzorczej Nr 11/2021
2021Uchwała Rady Nadzorczej Nr 14/2021Załącznik do uchwały nr 14
2021Uchwała Rady Nadzorczej Nr 15/2021Załącznik do uchwały nr 15
2021Uchwała Rady Nadzorczej Nr 16/2021Załącznik do uchwały nr 16
2021Uchwała Rady Nadzorczej Nr 17/2021Załącznik do uchwały nr 17
2021Uchwała Rady Nadzorczej Nr 18/2021Załącznik do uchwały nr 18
OpisPobierz
Wniosek o wynajem miejsca postojowego na parkingu strzeżonym
Wniosek o przekształcenie spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu w odrębną własność
Formularz danych kontaktowych – odrębna własność
Formularz danych kontaktowych – odrębna własność krótki
Deklaracja dot. wywozu nieczystości
Formularz wniosku ogólnego do Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej ,,Lazurowa”
DataOpisPobierz
12.06.2012 r.Decyzja zatwierdzająca projekt podziału nieruchomości nr 6/2012 z dnia 12.06.2012 r.
20.06.2013 r.Decyzja zatwierdzająca projekt podziału nieruchomości nr 7/2013 z dnia 20.06.2013 r.
Zestawienie miejsc postojowych w SM “Lazurowa”
Ustawa o spółdzielniach mieszkaniowych
Prawo spółdzielcze
Ustawa o własności lokali
DataOpisPobierz
2013Sprawozdanie Rady Nadzorczej za 2012 r.
2014Sprawozdanie Rady Nadzorczej za 2013 r.
2015Sprawozdanie Rady Nadzorczej za 2014 r.
2016Sprawozdanie Rady Nadzorczej za 2015 r.
2017Sprawozdanie Rady Nadzorczej za 2016 r.
2018Sprawozdanie Rady Nadzorczej za 2017 r.
2019Sprawozdanie Rady Nadzorczej za 2018 r.
2020Sprawozdanie Rady Nadzorczej za 2019 r.
OpisPobierz
Regulamin udostępniania dokumentów
Regulamin organizacyjny Spółdzielni
Regulamin obrad Walnego Zgromadzenia
Regulamin Rady Nadzorczej
Regulamin wyboru członków Rady Nadzorczej
Regulamin Zarządu
Regulamin wyboru Prezesa Zarządu
Regulamin Rad Budynków
Regulamin organizowania i funkcjonowania parkingów społecznych
Umowa o miejsce postojowe na parkingu społecznym
Regulamin funkcjonowania parkingów Lazurowa 6 i Sternicza 125
Regulamin funkcjonowania parkingu Szeligowska 10
Regulamin realizacji i rozliczania inwestycji budowlanej
Regulamin Komisji Rewizyjnej
Regulamin Komisji Technicznej
Regulamin rozliczania kosztów dostawy ciepła i gazu
Regulamin rozliczania kosztów eksploatacji i utrzymania nieruchomości oraz ustalania opat za lokale
Regulamin tworzenia i gospodarowania funduszem remontowym
Zasady organizacyjne zlecania prac remontowych
Regulamin ustalania wysokości opłat za wynajem lokali i dzierżawę terenu w Spółdzielni Mieszkaniowej “Lazurowa”
Regulamin użytkowania lokali
Regulamin porządku domowego
Zakres obowiązków gospodarza budynku
Regulamin windykacji
Regulamin prowadzenia działalności społecznej kulturalnej i oświatowej
OpisPobierz
Statut Spółdzielni Mieszkaniowej “Lazurowa” przyjęty zmianami z dnia 7 września 2018r
DataOpisPobierz
2013Sprawozdanie Zarządu za 2012 r.
2014Sprawozdanie Zarządu za 2013 r.
2015Sprawozdanie Zarządu za 2014 r.
2016Sprawozdanie Zarządu za 2015 r.
2017Sprawozdanie Zarządu za 2016 r.
2018Sprawozdanie Zarządu za 2017 r.
2019Sprawozdanie Zarządu za 2018 r.
2020Sprawozdanie Zarządu za 2019 r.
2021Sprawozdanie Zarządu za 2020 r.