Organy Spółdzielni

Organami Spółdzielni są:

Kliknij w dany organ, aby zobaczyć szczegóły

  1. Walne Zgromadzenie
  2. Rada Nadzorcza
  3. Zarząd
  4. Rady Budynków