Kontakt

Przyjęcia Członków Spółdzielni i interesantów przez Zarząd SM "Lazurowa"
w każdy czwartek w godz. 15:00-17:00
(po uprzednim ustaleniu terminu w sekretariacie Spółdzielni)

Ważne Informacje


Organy statutowe
Prezes Zarządu Zbigniew Gaca-Richter zbigniew.gaca-richter@smlazurowa.pl 22 532 29 61
Członek Zarządu Dorota Dolota dorota.dolota@smlazurowa.pl

22 532 29 63
795 422 299

Specjalista ds. obsługi organów statutowych i biura Zarządu Beata Kossak-Chrzanowska beata.kossak-chrzanowska@smlazurowa.pl

22 532 29 70
600 414 587

Rada Nadzorcza   rada.nadzorcza@smlazurowa.pl  
Sekretariat
Specjalista ds. obsługi sekretariatu,
działalności społecznej, kulturalnej,
oświatowej                                                                                            Agnieszka Drabik                                                                     agnieszka.drabik@smlazurowa.pl                                                    22 532 29 61,  692 270 845
Dział organizacyjno-prawny
Specjalista ds. członkowsko-mieszkaniowych Edyta Mickiewicz edyta.mickiewicz@smlazurowa.pl

784 974 899
22 532 29 70

Specjalista ds. członkowsko-mieszkaniowych; Parkingi Jolanta Szymaniak jolanta.szymaniak@smlazurowa.pl

533 300 285
22 532 29 70

Specjalista ds. osobowych i lokali użytkowych Marta Zglenicka marta.zglenicka@smlazurowa.pl

22 532 29 69

Specjalista ds. organizacyjno-prawnych Edyta Benesz edyta.benesz@smlazurowa.pl

795 422 328
22 532 29 64

Dział techniczno-eksploatacyjny
Kierownik Działu TE, Inspektor ds. nadzoru budowlanego Robert Krawczak robert.krawczak@smlazurowa.pl

22 532 29 66

Administrator, Koordynator ds. Inwestycji Dariusz Jankowski-Dąbrowa dariusz.jankowski-dabrowa@smlazurowa.pl 22 532 29 66
538 454 569

Specjalista ds. obsługi zasobów mieszkaniowych Justyna Cała-Kapacka justyna.cala-kapacka@smlazurowa.pl 22 532 29 66
Dział finansowo-księgowy
Główny Księgowy Dorota Dolota dorota.dolota@smlazurowa.pl

22 532 29 63
795 422 299

Zastępca Głównego Księgowego Grażyna Szewczyk grazyna.szewczyk@smlazurowa.pl

22 532 29 77
784 974 883

Specjalista ds. czynszów
Specjalista ds. rozliczeń Ewa Księżopolska ewa.ksiezopolska@smlazurowa.pl 22 532 29 63
Specjalista ds. rozliczeń (Wspólnota Sternicza 96, 98, 100) Dariusz Prokopczyk dariusz.prokopczyk@smlazurowa.pl 22 532 29 63
Kasa Marta Chodor marta.chodor@smlazurowa.pl 22 532 29 65
Windykacja Paulina Niesłuchowska paulina.niesluchowska@smlazurowa.pl 22 532 29 63
662 396 612

Dział inwestycji i zarządzania nieruchomościami
Kierownik działu inwestycji i zarządzania nieruchomościami; Specjalista ds. gruntów i odrębnej własności Jakub Miszkiewicz jakub.miszkiewicz@smlazurowa.pl 795 422 329

Inspektor ds. Inwestycji Dariusz Bogucki dariusz.bogucki@smlazurowa.pl 795 422 276

Administrator: Sternicza 96, 98, 100; Sternicza 127; Szeligowska 6,6A,8,10 Aleksandra Setlak aleksandra.setlak@smlazurowa.pl 533 300 286
Rachunki bankowe Spółdzielni

Opłaty z tytułu użytkowania lokali:
PKO BP: 29 1020 1185 0000 4802 0011 9057
(prosimy w tytule przelewu podawać adres lokalu mieszkalnego/użytkowego lub numer FV)

Opłaty z tytułu najmu miejsc postojowych na parkingach strzeżonych:
PKO BP: 54 1020 1185 0000 4402 0188 5755
(prosimy w tytule przelewu podawać numer wynajmowanego miejsca postojowego oraz adres parkingu)


Opłaty z tytułu użytkowania lokali Sternicza 127:
26 1020 1185 0000 4802 0188 9070
(prosimy w tytule przelewu podawać adres lokalu mieszkalnego/użytkowego lub numer FV)KRS:
0000006022
REGON: 006232786
NIP: 525-000-71-06

Rachunki bankowe Wspólnoty

Opłaty z tytułu użytkowania lokali Sternicza 96, 98, 100:
Wspólnota Mieszkaniowa dla nieruchomości położonej przy ul. Sterniczej 96, 98,100 w Warszawie
ul. Rozłogi 8, 01-310 Warszawa
Bank Pekao SA: 79 1240 6175 1111 0010 7844 1470
(prosimy w tytule przelewu podawać adres lokalu mieszkalnego/użytkowego/numer miejsca postojowego lub numer FV)

REGON: 369499597
NIP: 522-311-48-03

Napisz do Nas