Telefony Alarmowe

112

Telefon Alarmowy

997

Policja

998

Straż Pożarna

999

Pogotowie Ratunkowe

986

Straż Miejska
 
[table id=8 /]