Modernizacja instalacji hydrantowej ppoż. w budynku wielorodzinnym przy ul. Lazurowej 6.

Ośrodek Pomocy Społecznej poszukuje wolontariuszy do pomocy osobom starszym, chorym, niesamodzielnym
25 października 2020
Zmiany w opłatach za wywóz odpadów
2 listopada 2020

Modernizacja instalacji hydrantowej ppoż. w budynku wielorodzinnym przy ul. Lazurowej 6.Szanowni Państwo


Spółdzielnia Mieszkaniowa „Lazurowa” z siedzibą w Warszawie przy ul. Rozłogi 8 tel./fax 22 532 29 66 ogłasza przetarg nieograniczony na:

Modernizację instalacji hydrantowej ppoż. w budynku wielorodzinnym przy ul. Lazurowa 6.

Materiały przetargowe w cenie po 100zł/szt. można zakupić w siedzibie Zamawiającego.
Przed przystąpieniem do przetargu należy wpłacić wadium w wysokości określonej w dokumentacji przetargowej – przelewem na konto Spółdzielni:
PKO BP VII O/W-wa 29 1020 1185 0000 4802 0011 9057.

Oferty należy składać w zamkniętych kopertach z opisem określającym odpowiedni przetarg oraz z nazwą firmy.
Termin składania ofert do dnia 19.11.2020 r. do godz. 12.00 w sekretariacie S.M. „Lazurowa”
przy ul. Rozłogi 8 w Warszawie.


Komisyjne otwarcie ofert nastąpi w dniu 19.11.2020 r. o godz. 17.30 w siedzibie Spółdzielni Mieszkaniowej „Lazurowa”
przy ul. Rozłogi 8 w Warszawie.

Spółdzielnia zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu bez podania przyczyny.

Odpowiedzialnym za udzielanie informacji w sprawie tego przetargu jest:

Kierownik Działu Technicznego Dariusz Bogucki tel. (22) 532-29-64
Inspektor Nadzoru ds. budowlanych Robert Krawczak tel. (22) 532-29-66