Przetarg na modernizację instalacji hydrantowej ppoż. oraz budowę przyłączy wodociągowych do budynków

Walne Zgromadzenie – 24 oraz 25 maja 2019 r.
26 kwietnia 2019
Materiały na Walne Zgromadzenie
9 maja 2019

Przetarg na modernizację instalacji hydrantowej ppoż. oraz budowę przyłączy wodociągowych do budynków

OGŁOSZENIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Lazurowa” z siedzibą w Warszawie przy ul. Rozłogi 8 tel./fax 22 532 29 66 ogłasza przetarg nieograniczony na :

  1. Modernizację instalacji hydrantowej ppoż. w budynkach wielorodzinnych przy ul. Lazurowa 12 i ul. Rozłogi 9.
  2. Budowę przyłączy wodociągowych do budynków wielorodzinnych przy Lazurowa 4, ul. Lazurowa 6, ul. Lazurowa 12 i ul. Rozłogi 9.

 

Materiały przetargowe w podziale na poszczególne prace w cenie po 100zł/szt. można zakupić w siedzibie Zamawiającego.

Przed przystąpieniem do przetargu należy wpłacić wadium w wysokości określonej w dokumentacji przetargowej – przelewem na konto Spółdzielni :

PKO BP VII O/W-wa 29 1020 1185 0000 4802 0011 9057.

Oferty należy składać w zamkniętych kopertach z opisem określającym odpowiedni przetarg oraz z nazwą firmy.

Termin składania ofert do dnia 16.05.2019 r. do godz. 1200 w sekretariacie S.M. „Lazurowa” przy ul. Rozłogi 8 w Warszawie.

Komisyjne otwarcie ofert nastąpi w dniu 16.05.2012 r. o godz. 1730 w siedzibie Spółdzielni Mieszkaniowej „Lazurowa” przy ul. Rozłogi 8 w Warszawie.

Spółdzielnia zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu bez podania przyczyny.

Odpowiedzialnym za udzielanie informacji w sprawie tego przetargu jest

Kierownik Działu Technicznego Małgorzata Galińska tel. (22) 532-29-64
Inspektor Nadzoru ds. budowlanych Robert Krawczak tel. (22) 532-29-66