Przetarg na ułożenie gresu w budynku przy ul. Lazurowej 2

Przerwa w dostawie wody w dniu 22.03.2018 r. Lazurowa 2 i 2A, Sternicza 129 i 131
20 marca 2018
Powierzchnia reklamowa do wynajęcia
20 marca 2018

Przetarg na ułożenie gresu w budynku przy ul. Lazurowej 2

Szanowni Państwo!OGŁOSZENIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO

 

 

Spółdzielnia Mieszkaniowa „ Lazurowa” z siedzibą w Warszawie   ul. Rozłogi 8  tel. 22 532 29 66  ogłasza przetarg nieograniczony na :

 

„Ułożenie gresu na posadzkach wraz z cokołami w pomieszczeniach zsypowych, na korytarzach klatek schodowych oraz przylegających do nich spocznikach schodowych w budynku Lazurowa 2”

 

Materiały przetargowe w podziale na poszczególne prace w cenie po 100zł/szt. można zakupić w siedzibie Zamawiającego.

Oferty należy składać w zamkniętych kopertach w terminie do dnia 05.04.2018 r. do godz. 1200 w sekretariacie S.M. „Lazurowa” ul. Rozłogi 8 w Warszawie.

Komisyjne otwarcie ofert nastąpi w  dniu 05.04.2018 r  o godz. 1800  w siedzibie Spółdzielni Mieszkaniowej „Lazurowa” ul. Rozłogi  8 w Warszawie.

Spółdzielnia zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu bez podania przyczyn.

Odpowiedzialnymi za udzielanie informacji w sprawie tego przetargu są

Kierownik Działu Technicznego Małgorzata Galińska tel. (22) 532-29-64

Inspektor Nadzoru ds. budowlanych Robert Krawczak tel. (22) 532-29-66