Zmiany w opłatach za wywóz odpadów

Modernizacja instalacji hydrantowej ppoż. w budynku wielorodzinnym przy ul. Lazurowej 6.
27 października 2020
Aktualności z realizacji Inwestycji “Lazurowa Przystań”
9 listopada 2020

Zmiany w opłatach za wywóz odpadów
Szanowni Państwo


W związku z Uchwałą nr XXXVIII/1199/2020 Rady M.St. Warszawy z dnia 15 października 2020 r. Rada Miasta zadecydowała, iż od 1 grudnia 2020 roku wejdą w życie nowe zasady naliczania opłat za wywóz odpadów komunalnych.
Wprowadzenie nowego sposobu naliczania opłat jest całkowicie niezależne od Spółdzielni.

Wysokość opłaty za wywóz odpadów będzie uzależniona od ilości zużytej wody przez dane gospodarstwo domowe:

Ilość zużytych m3 wody x 12,73 zł = opłata za odpady

Analizując średnie zużycie wody w naszej Spółdzielni, opłaty wzrosną średnio nawet o 40%.
Ponieważ system ten oprócz wyraźnej podwyżki dla mieszkańców budzi wiele kontrowersji związanych z ustaleniem wysokości opłat,
Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej "Lazurowa" przyłączył się do protestu podjętego przez warszawskie spółdzielnie poprzez skierowanie do władz samorządowych stosownego pisma w tej sprawie.