Wstrzymana dostawa ciepłej wody w budynkach w dniu 29.09.2017

Dojazd na Walne Zgromadzenie
20 września 2017
Osoby posiadające odrębną własność lokali pilnie proszone o kontakt !
28 września 2017

Wstrzymana dostawa ciepłej wody w budynkach w dniu 29.09.2017

Szanowni Państwo!

Informujemy, że w związku z koniecznością wykonania niezbędnych prac na sieci ciepłowniczej, zostanie wstrzymana dostawa ciepłej wody w dniu 29.09.2017 od godz. 7:00 do godz. 16:00 w budynku:

Siemiatycka 1