Osoby posiadające odrębną własność lokali pilnie proszone o kontakt !

Wstrzymana dostawa ciepłej wody w budynkach w dniu 29.09.2017
27 września 2017
Ustanowienie odrębnej własności lokali oraz przekształcenie prawa wieczystego użytkowania w prawo własności
10 października 2017

Osoby posiadające odrębną własność lokali pilnie proszone o kontakt !

Osoby posiadające odrębną własność zapraszamy do Spółdzielni celem podpisania wniosku w sprawie przekształcenia prawa wieczystego w prawo własności nieruchomości.