Wstrzymana dostawa ciepła 06.12.2017 do godz. 17:00