Informacja Zarządu dot. projektu planu zagospodarowania przestrzennego „Jelonek Południowych”

Wstrzymana dostawa ciepła 06.12.2017 do godz. 17:00
6 grudnia 2017
15.12.2017 r. przerwa w dostawie energii elektrycznej
15 grudnia 2017

Informacja Zarządu dot. projektu planu zagospodarowania przestrzennego „Jelonek Południowych”

Szanowni Państwo!


W dniu 14.11.2017r. został wyłożony do publicznego wglądu projekt planu zagospodarowania dla rejonu „Jelonek Południowych”, który obejmuje między innymi naszą Spółdzielnię Mieszkaniową „Lazurowa”. Zarząd Spółdzielni brał udział w dyskusjach publicznych w dniu 28.11.2017r. w Ratuszu na Bemowie ul. Powstańców Śląskich 70 oraz w dniu 5.12.2017r. w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 2 przy ul. Brygadzistów 18. W wyniku tych spotkań oraz po przygotowaniu kompleksowej analizy projektu planu zagospodarowania Zarząd Spółdzielni złoży uwagi do planu w wymaganym przez organ terminie.


Jednocześnie informujemy, że w dniu 14 grudnia 2017r. o godzinie 17:00 odbędzie się spotkanie w siedzibie Spółdzielni z udziałem Zarządu i Komisji Technicznej Rady Nadzorczej wraz z przedstawicielami Rady Budynku. Prosimy o czynny udział w zapoznaniu się z planem i przedstawieniu na piśmie swoich uwag.
Druk do zgłaszania uwag można pobrać ze strony internetowej

https://bip.warszawa.pl/Menu_przedmiotowe/ogloszenia/plany_zagospodarowania/mpzp_Jelonki_Pd_wylozenie.htm

Na dole tej strony występuje druk do złożenia w wersji elektronicznej jak i do wydruku i wypełnienia odręcznego, ponadto znajduje się również informacja o sposobie złożenia uwag do planu. Spółdzielnia również dysponuje drukiem do zgłaszania uwag do planu w wersji papierowej do wypełnienia odręcznego.