Podziękowanie za udział w Walnym Zgromadzeniu

Dewastacja windy – Lazurowa 4
26 maja 2023
1-2.06.2023 – zamknięty dopływ paliwa gazowego – Lazurowa 2
1 czerwca 2023

Podziękowanie za udział w Walnym ZgromadzeniuSzanowni Państwo,


Zarząd wraz z pracownikami Spółdzielni Mieszkaniowej ,,Lazurowa’’ serdecznie dziękuje za udział w posiedzeniu Walnego Zgromadzenia w dniu 26 i 27 maja 2023 r.

Niezmiernie nam miło, że wyraziliście Państwo aprobatę podejmowanych przez nas działań, zatwierdzając sprawozdanie z działalności Zarządu i sprawozdanie finansowe, a także udzielając absolutorium członkom Zarządu.
Dziękujemy także za poparcie planowanych przedsięwzięć dotyczących wykonania prac termomodernizacyjnych oraz fotowoltaiki.
Zapewniamy, że podejmowane przez nas działania będą miały na celu dbanie o  majątek Spółdzielni i sukcesywne poprawianie warunków życia na osiedlu.

  Z wyrazami szacunku

Członkowie Zarządu i pracownicy  Spółdzielni Mieszkaniowej ,,Lazurowa’’