Dewastacja windy – Lazurowa 4

Statut Spółdzielni Mieszkaniowej „Lazurowa”
25 maja 2023
Podziękowanie za udział w Walnym Zgromadzeniu
30 maja 2023

Dewastacja windy – Lazurowa 4Szanowni Państwo,


Winda w kl. III budynku Lazurowa 4 jest zatrzymana z powodu dewastacji- uszkodzenie drzwi.
Ponowne uruchomienie nastąpi w poniedziałek w godzinach popołudniowych.

Prosimy w razie potrzeby o korzystanie z wind w kl. II i IV- kod wejściowy do klatek 250 klucz 5555. Drzwi na zwyżki są otwarte.