Nowa wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od dn. 1 marca 2020 r.