Brak bonifikaty za użytkowanie wieczyste za rok 2019

Nowa wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od dn. 1 lutego 2020 r.
9 stycznia 2020
Nowa wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od dn. 1 marca 2020 r.
3 lutego 2020

Brak bonifikaty za użytkowanie wieczyste za rok 2019

Szanowni Państwo,

Zarząd Spółdzielni informuje, że nie ma możliwości skorzystania z bonifikaty od opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego gruntu za 2019 rok.

W załączeniu pismo Urzędu Dzielnicy Bemowo Miasta Stołecznego Warszawy.