Wstrzymana dostawa ciepłej wody w budynku Rozłogi 5

Materiały na Walne Zgromadzenie
26 maja 2017
Dojazd na Walne Zgromadzenie
5 czerwca 2017

Wstrzymana dostawa ciepłej wody w budynku Rozłogi 5

Szanowni Państwo!

Informujemy, że w związku z koniecznością wykonania niezbędnych prac na sieci ciepłowniczej, zostanie wstrzymana dostawa ciepłej wody w budynku Rozłogi 5 w dniu 02.06.2017 od godz. 9:00 do godz. 15:00