Wnioski do porządku obrad na Walne Zgromadzenie

Informacja o autokarze – dojazd na Walne Zgromadzenie
1 września 2020
Konkurs językowo – plastyczny “Pocztówka z wakacji”
3 września 2020

Wnioski do porządku obrad na Walne Zgromadzenie

Szanowni Państwo,Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej ,,Lazurowa” informuje, iż do porządku obrad Walnego Zgromadzenia zwołanego w dniach
11,12,18,19 września 2020 r. wpłynęły dwa wnioski:


1. Wniosek podpisany przez 11 członków Spółdzielni w sprawie wycofania z porządku obrad punktów: 17,18,19,20,21 i rozpatrywanie ich na posiedzeniu WZ po minięciu stanu pandemii.
2. Wniosek podpisany przez 7 członków Spółdzielni w sprawie przedłużenia kadencji Rady Nadzorczej, jak również Rad Budynków do czasu najbliższego Walnego Zgromadzenia po minięciu pandemii.

W związku z tym, że w treści złożonych wniosków znajdują się dane osobowe można się z nimi zapoznać w sekretariacie Spółdzielni.

Opinia prawna w sprawie złożonych wniosków do porządku obrad Walnego Zgromadzenia została zamieszczone w zakładce:
strefa mieszkańca/dokumenty/walne zgromadzenie.
W związku z tym, że zakładka jest zabezpieczona hasłem dostęp do materiałów mają tylko członkowie Spółdzielni.