Wnioski do porządku obrad na Walne Zgromadzenie

Dojazd na Walne Zgromadzenie
13 maja 2019
Podziękowanie za uczestnictwo w Walnym Zgromadzeniu
2 czerwca 2019

Wnioski do porządku obrad na Walne Zgromadzenie

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej ,,Lazurowa” informuje, iż do porządku obrad Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 24 i 25 maja 2019 wpłynęły dwa wnioski:

 

1.     Wniosek podpisany przez 10 członków Spółdzielni w sprawie odwołania członka Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej ,,Lazurowa”.

2.     Wniosek podpisany przez 10 członków Spółdzielni w sprawie wyrażenia zgody przez Walne Zgromadzenie na podjęcie uchwały przez większość właścicieli lokali w budynku Rozłogi 9, aby w zakresie ich praw i obowiązków oraz zarządu nieruchomością wspólną miały zastosowanie przepisy ustawy o własności lokali.

 

W związku z tym, że  w treści złożonych wniosków znajdują się dane osobowe można się z nimi zapoznać w sekretariacie Spółdzielni.

Poniżej opinia prawna w sprawie złożonych wniosków.