Walne Zgromadzenie – 9 czerwca godzina 19:00 / 10 czerwca godzina 14:00

Zajęcia plastyczne dla dzieci
19 maja 2017
Materiały na Walne Zgromadzenie
26 maja 2017

Walne Zgromadzenie – 9 czerwca godzina 19:00 / 10 czerwca godzina 14:00

Szanowni Państwo!

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej ,,Lazurowa ‘’ zawiadamia o zwołaniu Walnego Zgromadzenia w dniach 9 czerwca 2017 r. na godzinę 19:00
i 10 czerwca 2017 r. na godzinę 14:00 w Sali Kinowej Wojskowej Akademii Technicznej, ul. Gen. Sylwestra Kaliskiego 25a, Warszawa.
Zapraszamy do zapoznania się z porządkiem obrad zebrania