Przekształcenie prawa wieczystego użytkowania w prawo własności

Bonifikata od rocznej opłaty z tytułu użytkowania wieczystego gruntu
28 lutego 2019
Nowe zasady segregacji odpadów komunalnych od 2019 roku
24 marca 2019

Przekształcenie prawa wieczystego użytkowania w prawo własności

Szanowni Państwo!

W załączeniu przedstawiamy pismo od Pani Hanny Głowackiej Zastępcy Burmistrza Urzędu Dzielnicy Bemowo w związku z art. 14 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów (Dz. U. z 2018 r., poz. 1716 z późn. zm.)

Ze względu na złożona problematykę oraz niejednoznaczność obowiązującej ustawy z w zakresie pomocy publicznej de minimis (Dz. Urz. UE L 352 z 24.12.2013, str.1) Zarząd SM Lazurowa planuje złożyć do 30 marca 2019r, oświadczenia zgodnie z art. 7 ust 6a. pkt 1 ustawy, o zamiarze wnoszenia opłaty przekształceniowej przez okres 99 lat. Jednoczenie po otrzymaniu stosownego zaświadczenia podejmiemy dalsze kroki, które uzależnione będą od właściwej interpretacji przepisów prawa w tym zakresie.