Podziękowanie za uczestnictwo w Walnym Zgromadzeniu

Pełnomocnictwo do głosowania na Walnym Zgromadzeniu
4 września 2020
W związku ze znacznym wzrostem zachorowań na Covid-19 prośba o zgłaszanie spraw drogą telefoniczną i mailową
29 września 2020

Podziękowanie za uczestnictwo w Walnym ZgromadzeniuDrodzy Mieszkańcy
Spółdzielni Mieszkaniowej „Lazurowa”,


Za nami kolejne Walne Zgromadzenie Członków Spółdzielni.
W tym roku chcielibyśmy szczególnie podziękować za Państwa liczną obecność pomimo obowiązującego w Polsce stanu epidemii - wywołanej przez wirus SARS-CoV-2.
Zarząd otrzymał od Państwa pozytywną aprobatę za działania w roku ubiegłym. Dziękujemy także za poparcie zaplanowanych przedsięwzięć,
w tym także kolejnych działań inwestycyjnych.
Zapewniamy że Zarząd, Rada Nadzorcza oraz pracownicy Spółdzielni dołożą wszelkich starań, aby stale poprawiać warunki życia na osiedlu,
zgodnie z założeniami i planami zaakceptowanymi podczas zebrania.