Podziękowanie za uczestnictwo w Walnym Zgromadzeniu

Przywrócenie linii autobusowych 112, 171, 190
9 września 2022
Apel Policji – ostrzeżenie przed oszustami telefonicznymi wyłudzającymi pieniądze
4 października 2022

Podziękowanie za uczestnictwo w Walnym Zgromadzeniu

Drodzy Mieszkańcy Spółdzielni Mieszkaniowej „Lazurowa”,

 

Za nami kolejne Walne Zgromadzenie Członków Spółdzielni. Chcielibyśmy szczególnie podziękować za Państwa obecność. Zarząd otrzymał od Państwa pozytywną aprobatę za działania w latach ubiegłych. Dziękujemy także za poparcie zaplanowanych przedsięwzięć, w tym także kolejnych działań inwestycyjnych. Zapewniamy, że Zarząd, Rada Nadzorcza oraz pracownicy Spółdzielni dołożą wszelkich starań, aby stale poprawiać warunki życia na osiedlu, zgodnie z założeniami i planami zaakceptowanymi podczas zebrania.

Poniżej przedstawiamy frekwencję oraz wyniki Państwa głosowań nad poszczególnymi uchwałami będącymi przedmiotem porządku obrad Walnego Zgromadzenia które odbyło się w dniach 2, 3, 9 września 2022 r.