Pełnomocnictwo na Walne Zgromadzenie

Materiały na Walne Zgromadzenie
9 maja 2019
Dojazd na Walne Zgromadzenie
13 maja 2019

Pełnomocnictwo na Walne Zgromadzenie

Szanowni Państwo!

W związku z zebraniem Walnego Zgromadzenia zwołanym na dzień 24 maja 2019 roku informujemy, że każdy członek, który nie może uczestniczyć w posiedzeniu ma możliwość udzielenia pełnomocnictwa do głosowania innej osobie.