Nowe opłaty za wywóz nieczystości

Urząd Miasta St. Warszawy zaprasza do udziału w akcji “Warszawskie śniadanie Wielkanocne z dostawą”
30 marca 2021
Dawne zdjęcia Osiedla
5 maja 2021

Nowe opłaty za wywóz nieczystości
Szanowni Państwo,


Odpowiadając na pytania mieszkańców w sprawie nowych opłat za wywóz nieczystości, Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej "Lazurowa" uprzejmie informuje, że z dniem 1 kwietnia 2021 r., na podstawie uchwały Rady Miasta St. Warszawy nr XL/1254/2020 z dnia 26 listopada 2020 r. uległa zmianie metoda ustalenia opłaty za wywóz nieczystości dla mieszkańca w budynku wielorodzinnym.

Począwszy od 1 kwietnia 2021 r. wysokość miesięcznej opłaty za wywóz nieczystości zależy od średniego zużycia wody w danym lokalu w ostatnim okresie rozliczeniowym. Wysokość stawki opłat za 1 m3 zużytej wody wynosi 12,73 zł.

Wprowadzenie nowego sposobu naliczania opłat jest całkowicie niezależne od Spółdzielni i wszelkie wyrazy niezadowolenia z tego faktu należy kierować do Urzędu M.St. Warszawy.

Przypominamy także, że Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej "Lazurowa" przyłączał się do protestu podjętego przez warszawskie spółdzielnie przeciwko wprowadzeniu w/w opłaty.