Badania sprawności instalacji elektrycznej

Rozłogi  3 – kl. I, II, III, IV w dniu 24-03-2023r w godz. 09:00-12:30 nastąpi przerwa w dostawie zimnej i ciepłej wody
23 marca 2023
Pozwolenie na budowę – „Lazurowe Apartamenty” przy ul. Sterniczej 125A
29 marca 2023

Badania sprawności instalacji elektrycznej
Szanowni Państwo,Spółdzielnia Mieszkaniowa „Lazurowa” informuje, że w lokalach mieszkalnych i budynkach wykonywane  będą badania sprawności instalacji elektrycznej w godz. 9:00-12:00 i 16:00-19:00 w następujących dniach:

27.03.2023 – ul. Lazurowa 2
28.03.2023 – ul. Lazurowa 2a
29.03.2023 – ul. Lazurowa 4 kl. I, II
30.03.2023 – ul. Lazurowa 4 kl. III, IV
03.04.2023 – ul. Lazurowa 6 kl. I, II
04.04.2023 – ul. Lazurowa 6 kl. III, IV
05.04.2023 – ul. Lazurowa 12
6.04.2023 – ul. Rozłogi 2 kl. I,II,III
7.04.2023 – ul. Rozłogi 2 kl. IV, V
11.04.2023 – ul. Rozłogi 3
12.04.2023 – ul. Rozłogi 4
13.04.2023 – ul. Rozłogi 5
14.04.2023 – ul. Rozłogi 6 kl. I, II, III
17.04.2023 – ul. Rozłogi 6 kl. IV, V
18.04.2023 – ul. Rozłogi 7
19.04.2023 – ul. Rozłogi 9
20.04.2023 – ul. Siemiatycka 1
21.04.2023 – ul. Sternicza 129
24.04.2023 – ul. Sternicza 131

Powyższe badania są obowiązkowe i wynikają z art.62 ust.1 pkt. 2 Ustawy Prawo Budowlane z dn. 7 lipca 1994 r.
Prosimy Państwa o udostępnienie lokali do wykonania przeglądów i na czas pomiarów odłączenie odbiorników od zasilania oraz umożliwienie swobodnego dostępu do gniazd i tablic bezpiecznikowych w mieszkaniu.
Podczas wykonywania badań mogą wystąpić krótkotrwałe wyłączenia napięcia.
Przeglądu dokonają pracownicy firmy ELGANC.
Brak aktualnych przeglądów technicznych może być podstawą do nieuwzględnienia roszczeń ubezpieczeniowych w razie jakiegokolwiek zdarzenia związanego z instalacją elektryczną.

W przypadkach losowych prosimy powiadomić Dział Techniczny  nr tel. 22/ 532-29-66.