21 marca – zebranie właścicieli we Wspólnocie Mieszkaniowej nieruchomości przy ul. Sterniczej 96,98,100

Materiały na Walne Zgromadzenie w dniach: 24 i 31 marca 2023 r.
10 marca 2023
Informacja o autokarze – dojazd na Walne Zgromadzenie
18 marca 2023

21 marca – zebranie właścicieli we Wspólnocie Mieszkaniowej nieruchomości przy ul. Sterniczej 96,98,100


Szanowni Państwo,


Zawiadamiamy Państwa o zebraniu właścicieli we Wspólnocie Mieszkaniowej nieruchomości przy ul. Sterniczej 96,98,100 wyznaczonym na dzień
21 marca 2023 r.
o godz. 18:00, które odbędzie się w INFERNO ul. Lazurowa 10 w Warszawie
(sala wyłączona z konsumpcji, przeznaczona tylko na potrzeby przeprowadzenia zebrania).