Telefony Alarmowe

112

Telefon Alarmowy

997

Policja

998

Straż Pożarna

999

Pogotowie Ratunkowe

986

Straż Miejska
 
POGOTOWIE
ENERGETYCZNE22 821 31 31
CIEPŁOWNICZE993 lub 22 658 58 58
WODOCIĄGOWE994
GAZOWE992
DŹWIGOWE (FORLIFT)
Lazurowa 2, Lazurowa 2a, Lazurowa 4 kl. I, III, IV, Lazurowa 6 kl. I, II, III, Lazurowa 12 kl. I, II,
Rozłogi 2 kl. I, III, IV, V, Rozłogi 6 kl. I, II, III, IV, V, Rozłogi 9 kl. I, II,
Sternicza 129 kl. II, III, Sternicza 131 kl. I, II,
Sietmiatycka 1 kl. I, II, III
605 608 939
DŹWIGOWE (EL-DŹWIG)
Lazurowa 4 kl. II, Lazurowa 6 kl. IV, Lazurowa 12 kl. III,
Rozłogi 2 kl. II, V, Rozłogi 9 kl. III,
Sternicza 129 kl. I, Sternicza 131 kl. III
602 343 490
DŹWIGOWE (OTISLINE)
Sternicza 96,98,100
800 444 555
607 444 555
TECHNICZNE - w dni powszednie w godz. 16.00-8.00 oraz w weekendy i święta
awarie w lokalach i częściach wspólnych (instalacje: wody, CO, elektryczne, itp.)
601 320 712