Aktualności

Polityka bezpieczeństwa danych osobowych w Spółdzielni Mieszkaniowej "Lazurowa"

Szanowni Państwo,

uchwałą Zarządu Spółdzielni nr 1/2016 została przyjęta Polityka bezpieczeństwa danych osobowych w oraz Instrukcja zarządzania systemem informatycznym w Spółdzielni Mieszkaniowej „Lazurowa” w Warszawie. 

Podstawą przyjęcia powyższych dokumentów są art. 36 ust. 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. 2014 r. poz. 1182 z późniejszymi zmianami) oraz § 3 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych (Dz. U. z 2004r. Nr 100, poz. 1024).

Spółdzielnia jako administrator danych osobowych przetwarza dane osobowe dla realizacji celów statutowych oraz określonych przepisami prawa.

Do zadań Zarządu Spółdzielni w zakresie danych osobowych należy w szczególności zapewnianie przestrzegania przepisów o ochronie danych osobowych, w szczególności przez:

- sprawdzanie zgodności przetwarzania danych osobowych z przepisami o ochronie danych osobowych;

- nadzorowanie opracowania i aktualizowania dokumentacji opisującej sposób przetwarzania danych oraz przestrzegania zasad w niej określonych, jak również zastosowanie środków technicznych i organizacyjnych zapewniających ochronę przetwarzanych danych osobowych odpowiednią do zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną, a w szczególności zabezpieczenie danych przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zabraniem przez osobę nieuprawnioną, przetwarzaniem z naruszeniem ustawy oraz zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem;

- zapewnianie zapoznania osób upoważnionych do przetwarzania danych osobowych z przepisami o ochronie danych osobowych.

Celem zabezpieczenia zbiorów danych osobowych w Spółdzielni jest uniemożliwienie dostępu do zbiorów danych osobom nieuprawnionym bądź nieuprawnionym przejęciem ich przez osobę nieuprawnioną oraz zabezpieczenie danych przed ich uszkodzeniem lub zniszczeniem.

Zapraszamy do zapoznania się z Polityką bezpieczeństwa danych osobowych.

W razie pytań lub wątpliwości zachęcamy do kontaktu ze Spółdzielnią.

 

 

Lustracja w SM Lazurowa

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej informuje, że została zakończona lustracja pełnej działalności Spółdzielni za okres od 1 stycznia 2012 r. do 31 grudnia 2014 r. oraz działalności inwestycyjnej za okres od 1 lipca 2013 r. do 31 grudnia 2014 r.

Z listem polustracyjnym, który zawiera podsumowujące wnioski z przeprowadzonej lustracji można zapoznać się na stronie internetowej Spółdzielni: List polustracyjny: 2012-2014

Ponadto list polustracyjny jak i protokół z lustracji jest dostępny do wglądu w sekretariacie Spółdzielni.

Zmiana godzin pracy KASY Spółdzielni od listopada

ZAWIADOMIENIE

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „Lazurowa” informuje, że od listopada 2015 roku, kasa Spółdzielni będzie NIECZYNNA W ŚRODY.

W pozostałe dni kasa spółdzielni będzie czynna tak jak dotychczas:

poniedziałek

9:00 – 14:30

wtorek

9:00 – 14:30

czwartek

9:00 – 17:15
(przerwa w godz. 12:00-13:00)

piątek

9:00 - 12:30

 

Za utrudnienia przepraszamy.

Formularz kontaktowy


*Imię i Nazwisko:
*E-mail:
*Treść:


* Pole wymagane.
Ta strona wykorzystuje pliki sesyjne zapisywane na Twoim komputerze (cookie). Korzystając z tej strony zgadzasz się na te warunki. Pliki cookie są wykorzystywane przez tę Witrynę w celu umożliwienia użytkownikowi dostępu do funkcji udostępnianych za pośrednictwem Witryny (Nie pokazuj mi więcej tego powiadomienia)