Aktualności

Materiały na Walne Zgromadzenie 29-30 maja 2015 r.

Szanowni Państwo, Członkowie Spółdzielni Mieszkaniowej "Lazurowa".

Poniżej przedstawiamy Państwu materiały na Walne Zgromadzenie, które odbędzie się w dniach 29-30 maja 2015 roku. Zachęcamy do zapoznania się z nimi, a w razie jakichkolwiek pytań prosimy o kontakt bezpośredni, telefoniczny lub mailowy ze Spółdzielnią. Wszelkie dane kontaktowe znajdziecie Państwo w zakładce Kontakt

Pliki do pobrania: materiały na Walne Zgromadzenie

 

 

Zebranie ws. inwestycji "Lazurowe ogrody"

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej ,,Lazurowa’’ informuje, że w dniu 21 maja 2015 roku o godz. 17.00 w Gimnazjum nr 81 przy ulicy Rozłogi 10 odbędzie się spotkanie dla osób zainteresowanych nabyciem lokali
w planowanej inwestycji ,,Lazurowe Ogrody’’ przy ulicy Szeligowskiej.

Serdecznie zapraszamy zainteresowane osoby.

Zawiadomienie o Walnym Zgromadzeniu

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej ,,Lazurowa’’ zwołuje Walne Zgromadzenie na dzień 29 maja 2015 r. na godzinę 19:00  i 30 maja 2015 r. na godzinę 14:00 w Sali Kinowej Wojskowej Akademii Technicznej, ul. gen. Sylwestra Kaliskiego 25a, 01-476 Warszawa, z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia.

2. Wybór Prezydium Walnego Zgromadzenia.

3. Ustalenie prawomocności zwołania Walnego Zgromadzenia.

4. Wybór Komisji: mandatowo-skrutacyjnej i wnioskowej (lub połączonej).

5. Przyjęcie porządku obrad.

6. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania Zarządu Spółdzielni z działalności za 2014 r.

7. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółdzielni za 2014 r.

8. Podjęcie uchwały w sprawie podziału nadwyżki bilansowej Spółdzielni za 2014 r.

9. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu Spółdzielni Zbigniewowi Gaca-Richter za 2014 r.

10. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Dorocie Dolota za 2014 r.

11. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności za okres od dnia 23.05.2014 do dnia 15.05.2015 r.

12. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia projektu planu rzeczowo– finansowego na 2016 r. (w tym projektu planu remontów na 2016 r.)

13. Podjęcie uchwały w sprawie oznaczenia najwyższej sumy zobowiązań jaką Spółdzielnia może zaciągnąć w okresie od dnia 1.01.2016 r. do dnia 31.12.2016 r.

14. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia regulaminu realizacji i rozliczania inwestycji budowlanej przez Spółdzielnię Mieszkaniową ,,Lazurowa’’.

15. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na określenie sposobu realizacji inwestycji budowlanej oznaczonej jako ,,Lazurowe Ogrody’’ w trybie Generalnego Realizatora Inwestycji (GRI).

16. Podjęcie uchwały w sprawie uzupełnienia składu Rady Nadzorczej (kadencja w latach 2014-2017) o przedstawicieli budynków Lazurowa 2, Sternicza 96, 98, 100.

17. Podjęcie uchwały w sprawie prowadzenia działalności społecznej, oświatowej i kulturalnej Spółdzielni.

18. Podjęcie uchwały w sprawie wniosków złożonych przez członków Spółdzielni pod obrady Walnego Zgromadzenia, wyłącznie w sprawach objętych porządkiem obrad.

19. Zamknięcie obrad.

Zgodnie z par. 42 ust. 8 Statutu Spółdzielni Mieszkaniowej ,,Lazurowa’’ wszystkie projekty uchwał i sprawozdania objęte porządkiem obrad zostaną  zamieszczone na stronie internetowej Spółdzielni www.smlazurowa.pl oraz wyłożone w siedzibie Spółdzielni (adres: ul. Rozłogi 8, 01-310 Warszawa - SEKRETARIAT) 14 dni przed terminem Walnego Zgromadzenia. Każdemu członkowi Spółdzielni przysługuje prawo do zapoznania się z tymi dokumentami w godzinach pracy administracji Spółdzielni.

Członkowie Spółdzielni mają prawo zgłaszania poprawek do projektów uchwał objętych porządkiem obrad nie później niż na trzy dni przed posiedzeniem Walnego Zgromadzenia.

Pobierz: zawiadomienie o Walnym Zgromadzeniu

Formularz kontaktowy

Napisz do nas


*Imię i Nazwisko:
*E-mail:
*Treść:


* Pole wymagane.
Ta strona wykorzystuje pliki sesyjne zapisywane na Twoim komputerze (cookie). Korzystając z tej strony zgadzasz się na te warunki. Pliki cookie są wykorzystywane przez tę Witrynę w celu umożliwienia użytkownikowi dostępu do funkcji udostępnianych za pośrednictwem Witryny (Nie pokazuj mi więcej tego powiadomienia)