Aktualności

2 maja 2016 roku biuro Spółdzielini będzie nieczynne

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „Lazurowa” informuje, że w dniu 2 MAJA 2016 r. (poniedziałek) biuro i kasa Spółdzielni będą NIECZYNNE. Za utrudnienia przepraszamy.

W przypadku wystąpienia awarii, prosimy o kontakt telefoniczny:

Pogotowie wodno-kanalizacyjne, c.o. i elektryczne (domowe) - (0) 601 320 712

Pogotowie dźwigowe – (0) 605 608 939

Pogotowie ciepłownicze - 993

Pogotowie MPWiK - 994

Pogotowie gazowe - 992

Pogotowie energetyczne - (0) 22 821 31 31

Zawiadomienie o zwołaniu Walnego Zgromadzenia 20-21.05.2016 r.

ZAWIADOMIENIE o zwołaniu Walnego Zgromadzenia Spółdzielni Mieszkaniowej „Lazurowa” w dniach 20 maja na godzinę 1900  i  21 maja 2016 r. na godzinę 1400 w Sali Kinowej WAT

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej ,,Lazurowa’’ zwołuje Walne Zgromadzenie na dzień 20 maja 2016 r. na godzinę 19:00  i 21 maja 2016 r. na godzinę 14:00 w Sali Kinowej Wojskowej Akademii Technicznej, ul. gen. Sylwestra Kaliskiego 25a, 01-476 Warszawa, z następującym porządkiem obrad:

 1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia.
 2. Wybór Prezydium Walnego Zgromadzenia.
 3. Ustalenie prawomocności zwołania Walnego Zgromadzenia.
 4. Wybór Komisji: mandatowo-skrutacyjnej i wnioskowej (lub połączonej).
 5. Przyjęcie porządku obrad.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania Zarządu Spółdzielni
  z działalności za 2015 r.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółdzielni za 2015 r.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie podziału nadwyżki bilansowej Spółdzielni za 2015 r.
 9. Rozpatrzenie wniosków wynikających z listu polustracyjnego z lustracji pełnej działalności Spółdzielni za lata 2012-2014  oraz działalności inwestycyjnej za okres 01.07.2014 - 31.12.2014. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia do realizacji wniosków polustracyjnych.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu Spółdzielni Zbigniewowi Gaca Richter za 2015 r.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Dorocie Dolota za 2015 r.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności za okres od dnia 16.05.2015 do dnia 05.05.2016 r.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie zaopiniowania założeń do planu rzeczowo– finansowego na 2017 r. (w tym planu remontów na 2017 r.).
 14. Podjęcie uchwały w sprawie oznaczenia najwyższej sumy zobowiązań jaką Spółdzielnia może zaciągnąć w okresie od dnia 1.01.2017 r. do dnia 31.12.2017 r.
 15. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany w Statucie Spółdzielni w zakresie § 41 ust. 21 zgodnie z zaleceniem wynikającym  z listu polustracyjnego.
 16. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wymianę dźwigów w formie zawarcia umowy dzierżawy z podmiotem zewnętrznym.
 17. Podjęcie uchwały w sprawie uzupełnienia składu Rady Nadzorczej (kadencja w latach 2014-2017) o przedstawicieli budynków Rozłogi 5, Sternicza 96.
 18. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru delegatów na VI Kongres Spółdzielczości.
 19. Podjęcie uchwały w sprawie wniosków złożonych przez członków Spółdzielni pod obrady Walnego Zgromadzenia, wyłącznie w sprawach objętych porządkiem obrad.
 20. Zamknięcie obrad.

Zgodnie z § 42 ust. 8 Statutu Spółdzielni Mieszkaniowej ,,Lazurowa” wszystkie projekty uchwał i sprawozdania objęte porządkiem obrad zostaną  zamieszczone na stronie internetowej Spółdzielni www.smlazurowa.pl oraz wyłożone w siedzibie Spółdzielni (adres: ul. Rozłogi 8, 01-310 Warszawa - SEKRETARIAT) 14 dni przed terminem Walnego Zgromadzenia. Każdemu członkowi Spółdzielni przysługuje prawo do zapoznania się z tymi dokumentami w godzinach pracy administracji Spółdzielni.

Członkowie Spółdzielni mają prawo zgłaszania poprawek do projektów uchwał objętych porządkiem obrad nie później niż na trzy dni przed posiedzeniem Walnego Zgromadzenia.

 

Do pobrania: Zawiadomienie o zwołaniu Walnego Zgromadzenia

Zaproszenie na spotkanie dot. inwestycji "Lazurowe ogrody"

Szanowni Państwo,

Spółdzielnia Mieszkaniowej ,,Lazurowa’’ zaprasza na spotkanie informacyjne dotyczące inwestycji „Lazurowe Ogrody”. Spotkanie odbędzie się 27 kwietnia 2016 roku o godz. 18:00 w Klubie Studenckim Karuzela przy ul. Konarskiego 85 (Osiedle Przyjaźń).

Niniejsze spotkanie jest odpowiedzią na liczne pytania dotyczące stanu zaawansowania prac związanych z przygotowaniem, rozwiązaniami projektowymi oraz sposobem realizacji inwestycji. W spotkaniu wezmą udział: Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „Lazurowa”, Projektant z Biura Architektonicznego MFA oraz zespół doradców z Działu Inwestycji i Zarządzania Nieruchomościami.

Jednocześnie informujemy, że została uruchomiona nowa strona internetowa dedykowana Inwestycji „Lazurowe Ogrody” – www.lazuroweogrody.pl.

Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w spotkaniu.

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „Lazurowa”

 

 

 

 

Formularz kontaktowy


*Imię i Nazwisko:
*E-mail:
*Treść:


* Pole wymagane.
Ta strona wykorzystuje pliki sesyjne zapisywane na Twoim komputerze (cookie). Korzystając z tej strony zgadzasz się na te warunki. Pliki cookie są wykorzystywane przez tę Witrynę w celu umożliwienia użytkownikowi dostępu do funkcji udostępnianych za pośrednictwem Witryny (Nie pokazuj mi więcej tego powiadomienia)