Wnioski do porządku obrad na Walne Zgromadzenie

Dojazd na Walne Zgromadzenie
13 maja 2019

Wnioski do porządku obrad na Walne Zgromadzenie

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej ,,Lazurowa” informuje, iż do porządku obrad Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 24 i 25 maja 2019 wpłynęły dwa wnioski:

 

1.     Wniosek podpisany przez 10 członków Spółdzielni w sprawie odwołania członka Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej ,,Lazurowa”.

2.     Wniosek podpisany przez 10 członków Spółdzielni w sprawie wyrażenia zgody przez Walne Zgromadzenie na podjęcie uchwały przez większość właścicieli lokali w budynku Rozłogi 9, aby w zakresie ich praw i obowiązków oraz zarządu nieruchomością wspólną miały zastosowanie przepisy ustawy o własności lokali.

 

W związku z tym, że  w treści złożonych wniosków znajdują się dane osobowe można się z nimi zapoznać w sekretariacie Spółdzielni.

Poniżej opinia prawna w sprawie złożonych wniosków.