Walne Zgromadzenie – 24 oraz 25 maja 2019 r.

Nieczynne biuro Spółdzielni 02.05.2019 r.
23 kwietnia 2019
Przetarg na modernizację instalacji hydrantowej ppoż. oraz budowę przyłączy wodociągowych do budynków
28 kwietnia 2019

Walne Zgromadzenie – 24 oraz 25 maja 2019 r.

Szanowni Państwo!

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej ,,Lazurowa ‘’ zawiadamia o zwołaniu Walnego Zgromadzenia w dniach
24 maja 2019 r. na godzinę 18:00 oraz 25 maja 2019 r. na godzinę 14:00
w Sali Konferencyjnej AUTOMOBILKLUB POLSKI ul. Powstańców Śląskich 127, 01-355 Warszawa (wjazd od ul. Piastów Śląskich).

Zapraszamy do zapoznania się z porządkiem obrad zebrania.
Poniżej druk pełnomocnictwa do reprezentowania Członka Spółdzielni na Walnym Zgromadzeniu.
Przypominamy, że jedna osoba może reprezentować tylko jednego Członka Spółdzielni.