Rozpoczęcie przekazywania lokali mieszkalnych w budynku B1 inwestycji „Lazurowe Ogrody”

Coroczny obowiązkowy przegląd instalacji gazowej i przewodów wentylacyjnych
10 listopada 2018
Lazurowa 4 – awaria CO
10 grudnia 2018

Rozpoczęcie przekazywania lokali mieszkalnych w budynku B1 inwestycji „Lazurowe Ogrody”

Szanowni Państwo!


Dnia 10.12.2018 r. Spółdzielnia rozpoczyna przekazywanie lokali mieszkalnych w budynku B1 w inwestycji „Lazurowe Ogrody” realizowanej przy ul. Sterniczej. W przekazanych lokalach można będzie przeprowadzać prace wykończeniowe. Prace wykończeniowe będą wykonywane na podstawie Regulaminu prac wykończeniowych, dostępnego poniżej.