Podziękowanie za uczestnictwo w Walnym Zgromadzeniu

Wnioski do porządku obrad na Walne Zgromadzenie
14 maja 2019
Zawiadomienie – Środa dniem bez Interesanta
2 czerwca 2019

Podziękowanie za uczestnictwo w Walnym Zgromadzeniu

Drodzy Mieszkańcy Spółdzielni Mieszkaniowej „Lazurowa”,


za nami kolejne Walne Zgromadzenie Członków Spółdzielni. W tym roku chcieliśmy szczególnie podziękować za Państwa liczną obecność oraz aktywny udział w obradach. Otrzymaliśmy od Państwa aprobatę działań za rok ubiegły oraz mandat do działania na rok kolejny.

Zapewniamy że Zarząd, Rada Nadzorcza oraz pracownicy Spółdzielni dołożą wszelkich starań, aby  stale poprawiać warunki życia na osiedlu, zgodnie z założeniami i planami zaakceptowanymi podczas zebrania.

Ponadto chcielibyśmy zaprosić do kontaktu zarówno telefonicznego, mailowego jak i osobistego we wszelkich sprawach związanych z działalnością Spółdzielni.