Lustracja za rok 2017

Lazurowa Przystań – rozpoczęcie rezerwacji lokali
9 lutego 2019
Bonifikata od rocznej opłaty z tytułu użytkowania wieczystego gruntu
28 lutego 2019

Lustracja za rok 2017

Szanowni Państwo!

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej informuje, że została zakończona lustracja pełnej działalności Spółdzielni za okres od 1 stycznia 2017 r. do 31 grudnia 2017 r. oraz działalności inwestycyjnej za okres od 1 stycznia 2017 r. do 31 grudnia 2017 r.

W załączeniu list polustracyjny. Ponadto list polustracyjny jak i protokół z lustracji jest dostępny do wglądu w sekretariacie Spółdzielni.