Coroczny obowiązkowy przegląd instalacji gazowej i przewodów wentylacyjnych

Spotkanie dot. inwestycji „Lazurowa Przystań” 15.11.2018 r. godz. 18:00 Automobilklub
7 listopada 2018
Rozpoczęcie przekazywania lokali mieszkalnych w budynku B1 inwestycji „Lazurowe Ogrody”
5 grudnia 2018

Coroczny obowiązkowy przegląd instalacji gazowej i przewodów wentylacyjnych

SM „Lazurowa” informuje, że od dnia 13 listopada 2018 r. będzie przeprowadzany coroczny obowiązkowy przegląd instalacji gazowej i przewodów wentylacyjnych (ustawa Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994 art.62 pkt 1).

wykonawca: „ INDOPOL EX – IM” Sp. z o. o

Telefony kontaktowe do osób wykonujących kontrolę:
607 520 612
696 187 570

Przeglądy prowadzone w godzinach 16.00 - 20.00

Terminy przeglądów przedstawia poniższy harmonogram.